FÖRENINGEN


Vår föreningsbigård ligger vid Hemgårdens sommargård område strax norr om Norrköping. Föreningsbigården har öppet en gång i veckan under sommarhalvåret. Här träffas både erfarna och nya biodlare för att sköta om föreningsbigårdens samhällen.


Föreläsningar/Kurser

Varje år brukar föreningen anordna föreläsningar med olika föreläsare. Föreläsningarna brukar hållas på hösten och i januari/februari. Läs mer…

150527 Maria o Stefan med Göran

Temakvällar

Under sommarhalvåret, när föreningsbigården är öppen,  har vi i samband med det vissa kvällar  ett tema som hör ihop med biodling. Läs mer…

Visningsbigård

Norrköpings biodlare har visningskupor på två olika platser i Norrköping. Den ena ligger vid Folkparken nära hundrastningsgården vid Hällristningsmuseet. Den andra visningsbigården ligger vid Marieborgs folkhögskola – herrgården.

DSC_0960_01_01

Bigården

I vår föreningsbigård har vi några bisamhällen med gula italienska bin (Apis mellifera ligustica). Vi producerar främst honung som säljs till Svensk honungsförädling i Mantorp. Men vi gör också avläggare, nya bisamhällen som säljs till biodlare inom föreningen.