Stadgar

Ta del av Norrköpings Biodlareförenings stadgar genom att klicka på länken här under.

Föreningens stadgar (Antagna vid årsmötet 26 november 1972)